…Hz. Mehdi (ə.s)) hikmət zirehinə büründü, ona bütün ədəbiylə; təvəccüh, bacarıq və fərəqətlə büründü. Hikmət onun nəzdində yediyi, həmişə istədiyi ehtiyacıdır. (Nəchül Bəlağa 182-ci xutbə)