1. MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHURU HAQQINDA BUYURMUŞDUR. “DÜNYA İNADKARLIQDAN SONRA BALASINA ŞƏFQƏTLƏ DÖNƏN DİŞLƏYİCİ DƏVƏ KİMİ ŞƏFQƏTLƏ BİZƏ DÖNƏCƏK.” (Daha sonra bu ayəni oxudu:) “Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək,” (Qəsas surəsi, 5) (Nəchül Bəlağa Hikmətli Sözlər 209)