HAMINIZ ALLAHIN İPİNDƏN MÖHKƏM YAPIŞIN VƏ PARÇALANMAYIN! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz.

Ali İmran surəsi, 103

 

1-) Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın!

Vədasimuu bihəbli   Allahi   cəmiyan

6   +  607 +      42    +    96   +    124  = 875 (Şəddəli)

2-) parçalanmayın!

Və la təfarrukuu

6  +  32  +   987 = 1025 (Şəddəli)

1025 + 875 = 1900

              

HAMINIZ ALLAHIN İPİNDƏN MÖHKƏM YAPIŞIN VƏ PARÇALANMAYIN!…” ifadəsinin əbcəd dəyəri 1900-cü il tarixini verməkdədir. Ayə bir istiqamətiylə, 1900-cü illərdə Osmanlı imperatorluğunun parçalanmasına və İslam dövlətlərinin ayrılmasına işarə etməkdədir.

Doğrusunu Allah bilər