Allaha itaət edin, Onun Elçisinə itaət edin və asi olmaqdan çəkinin! Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.

(Maidə surəsi, 92)

 

Ərəbcə oxunuşu: Və ətiyuu Allaha və ətiyuu ərrəsulə və ihzəruu fə ən təvəlləytum faləmuu ənnəma əla rəsuluna əlbəlağu əlmubiynu

faləmuu ənnəma əla rəsuluna əlbəlağu əlmubiynu

bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.

228     +    92  +  110  +  347 +  1064  + 133 = 1974 (Şəddəsiz)

228     +    142 +  110  +  347 +  1064  + 133 = 2024 (Şəddəli)