Günahkarların tutduğu yolun aydınlaşdırılması üçün Biz

AYƏLƏRİMİZİ BELƏCƏ BİR-BİR İZAH EDİRİK.

(Ənam surəsi, 55)

 

Və kəzalikə nufassılul ayati və li təstəbinə səbilul mucrimin(mucriminə).

… ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik.

Və   kəzalikə  nufassilu  ayati

6   +   770   +      250     +   443  = 1469/2047  Şəddəsiz