ALLAH, MƏLƏKLƏRDƏN ELÇİLƏR SEÇƏR VƏ İNSANLARDAN DA. Şübhəsiz Allah, eşidəndir, görəndir.

(Həcc surəsi, 75)

 

Allahu   yastafi   minel   melaiketi         rusulen   ve   minen nas (nasi),

66   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +  121  +   111  = 1407 (Şəddəsiz)

99   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +   171  +   111  = 1487 (Şəddəli)

Şəddəli:1487/2064

Şəddəsiz:1407/1986