Təfsir əl-Kumi:

“Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona: “Xalqını qaranlıqdan nura çıxart və Allahın günlərini onların yadına sal”- dedik”. (İbrahim surəsi, 5) Dedi ki: “Allahın günləri üçdür: Qaimin günü -ki Allahın hüzuru üzərində olsun, Ölüm Günü və Qiyamət Günü.”

(Qaybət Kitabı, Allamə Muhamməd Bakır əl-Məclisi, səhifə 86)