Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin

və şeytanın addımlarını izləməyin. Çünki o, sizə açıq-aşkar bir düşməndir.

(Bəqərə surəsi, 208)

 

Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin ”.

Ya   eyyuha   ellezine         amenuu  udhulu    fi     essilmi    kaffeh

11+    27   +    821    +      98    +     642  +  90  +  161    +  106  = 1956 (1-ci və 2-ci Şəddəli)

  1.             2.

Ya   eyyuha   ellezine  amenuu  udhulu    fi     essilmi    kaffeh

11+    27   +    821    +      98    +     642  +  90  +  221    +  106 = 2016 (1-ci, 2-ci və 3-cü Şəddəli)

  1.            2.                                                  3.