Xızır dedi: “Bu, mənimlə sənin aranda ayrılıqdır.

SƏBİR EDƏ BİLMƏDİYİN ŞEYLƏRİN YOZUMUNU SƏNƏ XƏBƏR VERƏCƏYƏM.

(Kəhf surəsi, 78)

 

Kale haza firaku beyni ve beynik(beynike), se unebbiuke bi tevili ma lem testetı aleyhi sabra(sabren).

 

Səbir edə bilmədiyin şeylərin yozumunu sənə xəbər verəcəyəm.

se unebbiuke   bi    tevili    ma  lem  testetı  aleyhi  sabra (sabren).

60 +     74       +  2 +   447  +  41 + 70  +  939   +  115  +    293  =  2041 şəddəsiz