Qeybəti-Numani:

Əhməd ibn Havzadan Nəhavəndidən Abdullah ibn Hammad Ənsaridən Məhəmməd ibn Cəfərdən İmam Sadiq (ə.s)-ın belə dediyini rəvayət etdilər:

“Qaim (ə.s) zühur edəndə, o (hz. Mehdi (ə.s)) dünyanın hər şəhərinə birini təyin edəcək və ona belə deyəcək: “Əgər başa düşmədiyin və ya necə bir hökm verilməli olduğunu bilmədiyin bir vəziyyətə düşsən, ovucunun içinə bax və orada deyilənə görə hərəkət et …