SƏNƏ ƏMR EDİLDİYİ KİMİ SƏN DƏ, SƏNİNLƏ BİRLİKDƏ TÖVBƏ EDƏNLƏR DƏ DOĞRU YOLDA OLUN. Həddi aşmayın, çünki O, sizin nə etdiklərinizi görür.

(Hud surəsi, 112)

ƏRƏBCƏ OXUNUŞU:

Sənə əmr edildiyi kimi sən də, səninlə birlikdə tövbə edənlər də doğru yolda olun…

Fəstəkim  kəmə  umirtə   və   mən   təbə    məkə

681       +    61 +    641  +   6 +   90 +   403  +   130  = 2012