O zaman onlara iki nəfər elçi göndərdik, amma onlar ikisini də yalançı saydılar. Biz də elçilərimizi üçüncüsü ilə qüvvətləndirdik. Elçilər: “Həqiqətən, biz sizə göndərilmiş elçilərik” – dedilər”. (YASİN SURƏSİ, 14)

 

İz arsəlnə iləyhimusnəyni fə kəzzəbuhumə fə əzzəznə bi salisin fə kalu innə iləykum mursəlun(mursəlunə).

Biz də elçilərimizi üçüncüsü ilə qüvvətləndirdik. Elçilər: “Həqiqətən, biz sizə göndərilmiş elçilərik”. (Yasin surəsi, 14)

fə       əzzəznə   bi    salisin   fə      kalu innə   iləykum

80 +   135    +  2  + 1031 + 80 + 138 +52  +   101    +  

mursəlun(mursəlunə).

386    =    Şəddəsiz 2005