Musa onların yerinə qoyunlara su verdi, sonra da kölgəyə çəkilib dedi: “Ey Rəbbim! Sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə ehtiyacım var!”

(Qəsas surəsi, 24)

inni      limə    ənzəltə    iləyyə     min      xayrin    fəqir (fəqirun).

111  +   71  +    488   +     51    +    90   +     810   +   390  =  Şəddəli 2011