“GÖYDƏKİ ƏLAMƏTLƏRİN AÇIQ-AŞKAR ORTAYA ÇIXDIĞINI, AMMA HEÇ KİMİN BUNLARDAN QORXMADIĞINI GÖRƏRSƏN”. (147- EL-KAFİ)