4.68 — İbni Asakir, Xalid b. Miğdandan tahric etdi. O dedi: “Süfyaninin həlakı müsəlmanları iki dəfə məğlub etdikdən sonra olar”. …

4.67 — Naim, Hakim b. Nafidən tahric etdi. Dedi: “Süfyani Türklərlə döyüşdükdən sonra, onun yox edilməsi vəzifəsi, Mehdinin əlində olar. Mehdi ilk qurduğu camaatını Türkə göndərər-Türkə kömək edər. (Celalettin Suyuti’nin tasnifinden hadisler, Ahir zaman Mehdisinin alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 58)