24- Hz. Mehdi yanında Peyğəmbərimizin bayrağı, köynəyi və bir çox əlamətləri olduğu halda şam vaxtında ortaya çıxar. Nurludur və yanında şahidləri vardır. …Uzun bir xütbə irad edəcək və insanları Allah və Rəsuluna itaət etməyə davam edəcək. …

25- Süfyan, məğlub olacaq … sərvəti isə Şam küçələrində paylanacaq.

27- Hz. Mehdi, hər doqquz adamdan yeddini çıxarmayacaq…

30-  Hz. Mehdinin qaşları incə, araları açıq … olacaq…

31- … Bədir səhabələri sayı qədər insanlar çıxacaq…

40- Çox geniş və sona çatması mümkün görülməyən bir fitnə çıxacaq və bu fitnə səmadan 3 dəfə “Əmr, mehdidir, gerçək Odur” şəklində nida edilənə qədər davam edəcək.

(BEKLENEN MEHDİ’nin ALAMETLERİ, (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar), AHMED İBN-İ HACER-İ MEKKİ (HEYTEMİ), səh. 50-53)