49- İnsanlar… 99 ildə mülkləri zail olacaq və nəhayət, 200 ildə bir mehdi gələcəkdir.

((BEKLENEN MEHDİ’nin ALAMETLERİ, (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar), AHMED İBN-İ HACER-İ MEKKİ (HEYTEMİ), səh. 50-53))