Kitabı və tərəzini gerçək həqiqət kimi nazil edən Allahdır. Nə bilirsən, bəlkə də o Saat yaxındır. (Şura surəsi, 17)

 

ənzələl  kitəbə  bil  haqqi  vəl mizən

 

   119  +  423  + 33 +108  + 37 + 108

 

və   mə  yudrikə ləəllə s-səətə karib.

 

6 +  41 +  244   +  692   +  312  : Şəddəsiz 2123