De: “Doğru danışanlarsınızsa, deyin görüm, əgər sizə Allahın əzabı gəlsə və ya həmin Saat sizi haqlayarsa, Allahdan başqasınımı çağıracaqsınız?” (Ən’am surəsi, 40)

 

 

və ya həmin Saat sizi haqlayarsa …

 

…əv  ətətkumu s-səətu…

 

7  +     861     +  622  = hicri 1490: miladi 2067 (Şəddəli)