“Həmin Saat hökmən gələcək! Hər kəsə törətdiklərinin əvəzi verilsin deyə, Mən onu az qala Özümdən belə gizlədirəm”. (Taha surəsi, 15)

İnnə s-səətə ətiyətun əkədu uxfihə lituczə kullu nəfsin bimə təsəə.

Həmin Saat hökmən gələcək!…

İnnə   s-səətə   ətiyətun…                      

192   +   531 +    812   : Şəddəli 1535 / 2111