HƏMİN SAAT GƏLƏCƏKDİR, ona heç bir şəkk-şübhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir.

 (Həcc Surəsi, 7)

 

Ərəbcə Oxunuşu: Və ənnə səətə ətiyətu lə raybə fihə və ənnallahə yəbəsu mən fil qubur.

 

HƏMİN SAAT GƏLƏCƏKDİR …

 

Və  ənnə   səətə ətiyətu

 

6 +  192  +   531  +   811 : ŞƏDDƏLİ 1540 / 2116