Camaat sənə o Saat barədə sual verir. De: “Onu yalnız Allah bilir!” Nə bilirsən, BƏLKƏ DƏ, O SAAT LAP YAXINLAŞMIŞDIR.

(Əhzab surəsi 63)

 

Ərəbcə Oxunuşu: Yəssəlukə nnəsu əni əssaati qul innəmə ilmuhə ində Allah və mə yudriykə ləllə əssəətə təkunu kəriybə

 

…bəlkə qiyamət saatı çox yaxın da ola bilər.

 

…ləllə    əssəətə    təkunu   kəriybə

 

130   +     562    +    476  +    313   =  1481 / 2058   (Şəddəsiz)

 

1481 / 2058