Sən bağışlama yolunu tut, YAXŞI İŞ GÖRMƏYİ ƏMR ET VƏ CAHİLLƏRDƏN ÜZ DÖNDƏR.

(Əraf surəsi, 199)

Huzil əfvə vəmur bil urfi və arıd anil cahilin (cahilinə).

Vəmur bil urfi və arıd anil cahilin (cahilinə).

247 + 33 + 350 + 6 + 1071 + 151 + 99 :  Miladi 1957