O Saat mütləq gələcəkdir, bunda heç bir şübhə yoxdur. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmır.

(Mümin surəsi, 59)

 

İnnəs saata lə atiyətun la rəybə fiha və lakinnə əksərən nasi la yuminun(yuminunə).

 

O Saat mütləq gələcəkdir, bunda heç bir şübhə yoxdur…

 

İnnəs saata lə atiyətun…

 

613  +  31  +  810 : Şəddəsiz 1454/2032