298/4. Sizə dünya fəth olunacaq. Əgər bir mənzildə seçilmiş olsanız Şam deyilən şəhərə baxın. Çünki ora məlhamələrdə (böyük bir döyüş) müsəlmanların toplandığı yerdir. Onun qərargahı da “Quta” deyilən yer olacaq.

 

322/10. Məlhamə-i Kubra (böyük döyüş günündə) günündə müsəlmanların mərkəzi Şam şəhərində Quta deyilən yerdədir. O gün müsəlmanların mənzillərinin ən xeyirlisi orasıdır. (Hz. Əbüd-Derda RA, Qiyamətin böyük əlamətləri)

 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Suriyanın Quta bölgəsindəki hadisələri hədislərdə bildirmişdir