… Rəsulullah dedi ki: “O ZAMANKİ SAYINIZ ÇOX OLACAQ, AMMA EYNİLƏ ZƏİF BİR DÜŞMƏN KİMİ OLACAQSINIZ. ALLAH SİZİN HƏŞƏMƏTİNİZİ VƏ HEYBƏTİNİZİ ÜRƏKLƏRİNİZDƏN ALACAQ”. Biri dedi: “Ey Allahın Elçisi! BU AĞIRLIQ, TƏNBƏLLİK VƏ ZƏİFLİYİN SƏBƏBİ NƏDİR?” DEDİ: “DÜNYA SEVGİSİ VƏ ÖLÜMÜ SEVMƏMƏK”. (Tayalisi, Müsned, p. 133; Abu Dawud, Sunan, cild. 4, səh. 111; Al-Mu‘jam al-Kabir, cild. 2, səh. 101)