Allah Öz Elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa, siz əmin-amanlıqla, başlarınızı qırxdırmış, bəziləriniz də saçlarını qısaltmış halda və qorxmadan Məscidul-Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, BUNDAN QABAQ (MƏKKƏYƏ GİRMƏZDƏN ƏVVƏL SİZƏ) YAXIN BİR QƏLƏBƏ DƏ BƏXŞ EDƏCƏKDİR. (Fəth surəsi, 27)

O, bundan qabaq (Məkkəyə girməzdən əvvəl sizə) yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir.

…Fə cəalə min duni zalikə fəthən kariybən.

Fə       cəalə    min    duni    zalikə    fəthən    kariybən

80  +   103  +   90  +   60   +  750  +   539     +  363  = 1985 (Tənvinli)