Onlara nəsihət ver! Sən yalnız nəsihətçisən.

(Ğaşiyə surəsi, 21)

 

Fəzəkkir innəma əndə muzəkkir (muzəkkirun).

Sən yalnız nəsihətçisən.

451+  960 = Şəddəsiz 1411/1991

451 + 980 = Şəddəli 1431/2010