Peyğəmbərimiz bir hədisində belə dedi: “Fatimənin soyundan sizə gözəl xəbərlər var! O qərbdə çıxacaq və dünyanı ədalətlə dolduracaq”. “Ey Allahın elçisi! Çıxışı nə vaxt olacaq?” deyə soruşuldu. Dedi: “HAKİMLƏRİN RÜŞVƏT ALDIĞI, İNSANLARIN ƏXLAQSIZ OLDUĞU BİZ ZAMANDA”. “Mehdinin xüsusiyyəti nə olacaq?” deyə soruşuldu. Dedi: “AİLƏSİNDƏN VƏ QOHUMLARINDAN AYRILACAQ; MƏMLƏKƏTİNDƏN UZAĞA GEDƏCƏK VƏ EVİNDƏN UZAQDA YAŞAYACAQ”. (Yazarın sitat gətirdiyi qaynaq: Ihqāq al-Haqq, cild 19, səhifə 679)