Allahın elçisi dedi: “O zaman MƏSCİDLƏR GÖZƏL VƏ BÖYÜK OLACAQ, AMMA ÖNDƏRLİKDƏN VƏ AYDINLIQDAN MƏHRUM OLACAQLAR”. (Bihar-ül Envar, cild 2, səhifə 190.)