“Hz. Mehdi (ə.s) dövründə, uşaqlarınızın ən xeyirlisi qızlar olar”.

 

(İbn Kayyim El-Cevziyye, El Menaru’l-Münif Fi’s-Sahih ve’Zaif,  səh:280