(Naim ibn Həmmad) Saib ibn Müseyyəbdən təxric etdi. O belə dedi. Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: “Şərqdən Bən-i Abbasa aid Qara Bayraqlar çıxar, onlar bir müddət davam etdikdən sonra, yenə şərqdən bu dəfə kiçik Qara Bayraqlar çıxar və Əbu Süfyanın nəslindən bir adamla savaşaraq Mehdinin itaətinə girərlər”.

(İmam-ı Suyûtî, 7.11)

 

Üç əlamətin ardından hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etməsi

Kanz Cami-ul Fevaid:

Möminlərin Əmiri (ə.s) dedi:

“Üç əlamətin ardından İmam Qaim (ə.s)-ın çıxışını gözləyin”.

Rəsulullah (s.ə.v)-dən soruşdular: “Bu əlamətlər hasnılardır?”

“Suriyalıların qarşılıqlı anlaşılmazlıqları, … Qara bayraqların çıxması və Ramazan ayında qorxu”

 (Bihar-ül envar, 14)

 

Başlıqları qara olan Qara Bayraqlılar Süfyanı məğlubiyyətə uğradıb hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlayacaqlar

Məhəmməd ibn Hənəffiyədən belə nəql edilmişdir: … Qara Bayraqlar ortaya çıxacaq. Sonra … Başlıqları qara və paltarları ağ olan başqa bir Qara Bayraqlılar daha ortaya çıxacaqdır… Süfyanın dostlarını məğlubiyyətə düçar edəcəklər. Nəhayət Beytül Müqəddəsə çatacaqlar. O rəhbərliyi, Mehdi (ə.s) üçün hazırlanacaqdır. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cild:3 Səhifə:270 ve Et Teşrif-i Bil Menun Səhifə:117)