“Merac zamanı səmaya yüksəldiyimdə Rəbbim mənə vəhy etdi: … Soruşdum: “Rəbbim bu kimdir?” Dedi: “O Mənim Halallarımı Halal və Mənim Haramlarımı Haram buyuracaq olan Qaim hz. Mehdi (ə.s)-dır. … Hz. Mehdi (ə.s) Mənim Dostlarım üçün bir rahatlıqdır. İnkarcılardan qurtuluş təmin edəcək … Həqiqətən hz. Mehdi (ə.s)-ın İnsanları sınaması və sınaqdan keçirməsi, buzov və Samiri fitnəsindən çox daha çətin olacaq”.

185- Ikmalüddin ve Uyun Akhbar Rıza