Abdullah ibn Ömər belə deyir, “Allahın elçisi dedi:

“Mehdi Kara deyilən qəsəbədən çıxacaqdır”.

(Gaybet, Allame Muhammed Bakır el- Meclisi,  Səhifə 138)