Ənam surəsi 93, 100-cü ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Ənam surəsi, 93: “Allaha qarşı yalan uydurandan və ya özünə vəhy olunmadığı halda: “Mənə də vəhy olunmuşdur” – söyləyəndən və: “Mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm” – deyəndən daha zalım kim ola bilər?…” Baxın, məsələn, əsrimizdə var belə adamlar. Ənam surəsi, 100:“Onlar cinləri Allaha şərik qoşdular. Halbuki onları da Allah yaratmışdır. Onlar Allah haqqında bir şey bilmədən Onun üçün özlərindən oğullar və qızlar uydurdular. Allah onların uydurduqları sifətlərdən uzaqdır və ucadır”. Heyrət vericidir. Məsələn, Allaha uşaq şamil etmək. Necə inancları olur? Adam büt edir ona inanır. Möcüzə bunlar. Məsələn, ağıllı-başlı adam get Hindistanda, professor evinə taxtadan hazırlanmış, şəxsən özü, həm də rəngləmiş. Nə bu deyirsən? “Bütüm” -deyir, “bu məni qoruyur” -deyir. Yemək qoyur qarşısına, inana bilmirəm mən bu adamların manyaklığına. Dayanır orada yemək xarab olur, “yedi onu, yeyir” -deyir. Allah ağıl fikir versin. Heyrət vericidir. İnsanların belə dəliliklərinə müdhiş təəccüblənirəm. Çox böyük möcüzədir bunlar.

images (5)