İmam Məhəmməd ibn Əli əl-Baqir (ə.s) dedi: Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə ağıl insanlar arasında elə paylanacaq ki, evində oturan bir qadın, Allahın Kitabından və Allahın Rəsulunun (s.ə.v) sünnəsindən açıqlama edə biləcək.”

         (Bihar’ül Envar, Cild 52, səhifə 352; El-Gayb Numani)