Məlahim və Fitən kitabında, İbni Abbasdan belə nəql edilmişdir:

Zevrada İnsanları inlədəcək bir qırmızı yel əsəcəkdir. Sonra bu vəziyyəti soruşmaq üçün alimlərinin yanına gedəcəklər. Onların meymuna və donuza çevrildiklərini, üzlərinin və gözlərinin göyərdiyini görəcəklər.

(Et Teşrif-i Bil Menun Səhifə:283)

Zevra: Fəratla Dəclə çayları arasındakı bölgənin adı