Əbu Cəfər Məhəmməd ibn. Əli əl-Baqir [əleyhissalam] (hz. Hüseynin oğlu) buyurdu:

Ey Cabir! Yerinə oturub, əllərini və ayaqlarını tərpətmədən [dinlə] ki beləcə sənə izah edəcəyim bu əlamətlərə çatsan onların fərqinə varasan.

… Dəməşq [Şam] kəndlərindən Cabiyə olaraq adlandırılan yerdə binalar yerlə bir olacaq; Dəməşq (Şam) Məscidinin sağ divarı dağılacaq; … Rum bölgəsindəki qarışıqlıq …; Türk qardaşlar gələrək Adaya enəcəklər; … məhv olacaq ilk yer də Şam torpağı olacaq … Sonra İraqa doğru hərəkət etməkdən başqa bir məqsəd güdməyəcək; … Bu vaxt Xorasan (İran) tərəfdən bayraqlar gələcək və mənzilləri sürətli şəkildə qat edəcəklər …

(Muhammed b. İbrahim Nu’mânî, Kitâbü’l-Gaybe (Tahran, 1397), səh.279–282. [İSAM no: 016351])

 

Hüzeyfə, Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-dən soruşur. Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Zevra şərqdə çaylar arasında olan və ümmətimin ən pislərinin yaşadığı bir bölgədir. Zalımların çoxu həmişə orada olar

(Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, El Muttaki, səh. 70)

ZEVRA: Fərat və Dəclə arasındakı bölgəyə verilən addır.