Allah onu İsrail oğullarına bir elçi edəcəkdir. O deyəcəkdir: “Mən sizə Rəbbinizdən elçi olduğumu təsdiqləyən bir əlamət gətirdim. Mən sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Allahın izni ilə anadangəlmə koru, cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldar və ölüləri dirildərəm. Evlərinizdə yediyiniz və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verərəm. Əgər möminsinizsə, şübhəsiz ki, bunda sizin üçün dəlil vardır.

(Ali İmran surəsi, 49)

 

Mən sizə Rəbbinizdən elçi olduğumu təsdiqləyən bir əlamət gətirdim

… enni  kad  citukum  bi  ayetin  min  rabbikum…

    111 + 104 +  464      +2 +  411  + 90  +  264 : Şəddəli 1446/2025