Hüzeyfə, Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-dən soruşur. Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Zevra şərqdə çaylar arasında olan və ümmətimin ən pislərinin yaşadığı bir bölgədir. Zalımların çoxu həmişə orada olar

(Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, El Muttaki, səh. 70)

ZEVRA: Fərat və Dəclə arasındakı bölgəyə verilən addır.