Əli ibn Əbu Talib dedi:

“Qaim hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyi zaman göylər yağışlarını göndərəcək, yer məhsulunu verəcək, düşmənlik qulların qəlbindən silinəcək, … Əgər bir qadın İraqdan Şama yeriyərək getmək istəsə hər addımı gözəl, yaşıl çəmən üzərində olacaq və bəzəklərini (ləl-cəvahiratlarını) göstərə biləcək (və heç kim onları oğurlamağa, iztirab verməyə, narahat etməyə cürət edə bilməyəcək)

(Biharul Envar, cild: 52, səhifə 316; al-Khişal)