“Feraidus Sımtayn” Əbi İmamə əl-Bahilidən:

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu:

… “Mənim oğullarımdan qırx yaşlarında əl-Mehdi… Addımları sürətli, sanki Bəniİsrail soyundan bir kişidir …, Şirk şəhərlərini fəth edəcəkdir”.

(Meveddet Pınarları, hz. Muhammed Aleyhisselam Âl-İ Abâ Oniki İmam, Mehdi Resul Hakkındaki Ayet Ve Hadisler, səhifə. 260, Süleyman İbrahim)