Hz. Əbu Hüreyrə (r.ə) -dən rəvayət: Xorasandan qara bayraqlılar çıxar və İlyaya (Qüdsə) qədər qarşılarında bir şey dayana bilməz.

(Ramuzü’l-ehadis  508/4)