“Feraidus Sımtayn” Əbi İmamə əl-Bahilidən:

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: … “Mənim oğullarımdan … Əl-Mehdi… Addımları sürətli, sanki Bəni-İsrail soyundan bir kişidir …, Şirk şəhərlərini fəth edəcək.

(Meveddet Pınarları, hz. Muhammed Aleyhisselam Âl-İ Abâ, Oniki İmam, Mehdi Resul Hakkındaki Ayet Ve Hadisler, səhifə. 260, Süleyman İbrahim)