Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)) çıxdıqda insanların imamları ilə aralarında bir vasitəçi olmayacaq.  O (hz. Mehdi (ə.s)) onlara (Dünyaya) öz məkanından səslənəcək, onlar da nitqini eşidəcəklər, hətta onu görəcəklər.

(Müntekab-ül Ezhar, səh. 483)