Haris ibn Muqira Nasri nəql edir:İmam Hüseyndən Mehdini necə tanıyacağıq deyə soruşdum. Buna əlavə olaraq O heç kimsəyə bağlı olmayacaq, amma Dünya ona bağlı olacaq”.

(Uked-ud Dürer Fi Akhbar al-Mahdi al-Muntadhar səhifə 41)