Haris ibn Muqira Nasri rəvayət edir: “İmam Hüseyndən Mehdini necə tanıyacağıq deyə soruşdum. Zərif və hüzurlu üzü ilə tanınacaq, buna əlavə olaraq o heç kimə bağIı olmayacaq, amma dünya ona bağlı olacaq”.

(Iqd al-Durar Fi Akhbar al-Mahdi al-Muntadhar page 41)