Şeyx Tusinin Qeybət əsərindən:

… Möminlərin əmiri [Əli əleyhissalam] minbərdən belə buyurdu:

“Axırzamanda mənim nəslimdən biri çıxacaq. Onun rəngi qırmızı və ağ rəngin qarışığıdır, geniş qarınlıdır, baldırları böyük (ayaqları qalın), çiyinləri dik və genişdir. İki xalı mövcuddur. Onlardan biri öz bədəninin rəngindədir, digəri isə Peyğəmbərin [sallallahu əleyhi və alihi və səlləm] ləkəsinə oxşayır …”

(Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, cild 51, səh.35-36.)