… Əbu Abdullah Cəfər ibn Məhəmməd əs-Sadiq belə demişdir:Əl Qaim mənim nəvələrimdəndir… Hz. Mehdi (ə.s) tanınar və bir müddət ortadan itər və sonra otuz iki yaşında gənc bir adam olaraq yenidən ortaya çıxar…”

(İbn Abu Zaynab An-Numani, Al-Ghayba Occultation, Ansariyan Publications, İran, 2007, səh. 258)