2(3723)…Fadl ibn Əbu Kurra nəql edir:

Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: “Zarafatcıl tərəfi olmayan bir mömin yoxdur”. Dedim: “Zarafatcıl olması nə deməkdir?” Buyurdu: “Yumor etməsidir”.

 (Usul-U Kafi, Ebu Cafer Kuleyni, 1-ci cild, səhifə 91)